ช่องทางร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล ทต.ภูวง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ช่องทางร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล ทต.ภูวง

ช่องทางการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ ที่มีต่อเทศบาลตำบลภูวง
1.สามารถร้องเรียนด้านงานบริหารงานบุคคลโดยผ่านทางช่องทาง "ร้องทุกข์กับนายก"
2.ผ่านทางหมายเลขโทรศัพย์ 042664960 สำนักงานเทศบาลตำบลภูวง
3.ผ่านทางช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็น ณ เทศบาลตำบลภูวง
วันที่ : 12 พฤษภาคม 62   View : 407