การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 
นายวิชัย  จูมแพง
นายกเทศมนตรีตำบลภูวง

วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 09:00น. นายปิติณัช นิธิศธานี นอภ.หนองสูง ประธาน คก.พชอ.หนองสูง พร้อมด้วยผกก.สภ.หนองสูง,สว.สภ.หนองสูงใต้,เกษตรอำเภอหนองสูง,พัฒนาการอำเภอหนองสูง,สสอ.หนองสูง,ปลัดอำเภอหนองสูง,นายก อปท.,ปลัด อปท.,กำนัน,ผญบ.,ผอ.รพ.สต.,อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19ของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ให้กับผู้กักตัว 14 วันในเขตตำบลหนองสูงเหนือ 5คน,ตำบลหนองสูง7คน,ตำบลภูวง 6 คน,ตำบลบ้านเป้า 9 คน,ตำบลหนองสูงใต้ 5 คน รวม32คน

********************************************************

วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทรงออกรบเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ทำให้ชาวไทยต่างน้อมใจกันร่วมถายสักการะและความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเทศบาลตำบลภูวงมอบหมายให้ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  อุคำพันธ์  หัวหน้าสำนักปลัดฯ และ ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข นักจัดการงานทั่วไปฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสูง

*******************************************************************

วันที่ 6 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลภูวง โดยนายธีรพงษ์  เพียรภูเขา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์  อุคำพันธ์  หัวหน้าสำนักปลัดฯ และ ส.อ.รัชชานนท์  แสนสุข  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง

***************************************************************

31 มี.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าฯ

**************************************************************************************************

#วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุม 250 ปี อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายชัยยา ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกล่าวรายงานฯ
ซึ่งในกิจกรรมวันนี้เทศบาลตำบลภูวง โดยนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ ประธานสภาฯ นายวิฑูรย์ จำปา รองประธานสภาฯ นายเฉลิม สุริยวงค์ เลขานายกฯ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่า​ สำหรับหน่วยงานรัฐที่มีผลการประเมิน​ ITA​ ประจำปี​ 2563 (ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของภาครัฐ)​ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน​ ในระดับ​ ​A​ 88.53 คะแนน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารผ่านเกณฑ์​ อยู่​ 3​ ที่​ได้แก่ 1.อบต.ป่าขามดงหมู​ 2.อบต.ชะโนดน้อย​ 3.ทต.ภูวง
เครดิส:เพจ ปปช.มห


******************************************************************
วันที่ 27 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2563 ตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ นายประยูร  จันปุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลภูวง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลภูวง***************************************************

???????? 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลภูวง มอบหมายให้นายสีอัมพร จำปา รองนายกฯ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในช่วงเช้าเป็นพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฯ และ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ฯ หอประชุมอำเภอหนองสูง***********************************************************
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลภูวง ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายประยูร  จันปุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลภูวง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลภูวง***************************************************************************
ส่งเสริมการดำเนินงาน พชอ.หนองสูง นายปิติณัฐ นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ มอบป้ายสนับสนุดโครงการตามแนวทาง พชอ.หนองสูง โดยนายประยูร  จันปุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลภูวง ในนามประธาน พชต.ภูวง สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ "งานดำจานเดียว ไม่เกี่ยวแอลกอฮอ ไม่ขอหรีดดอกไม้ โยกย้ายยินดี ไม่มีดอกไม้พลาสติก" ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลภูวง


*************************************************************
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลภูวง จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563 "การพัฒนา่ศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผู้พิการ" โดยมีนายประยูร จันปุ่ม นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลภูวงร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก รพสต.บ้านบุ่ง โดย นางอานุรี วังคะฮาต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงในตำบลภูวงที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ 
วันที่ : 13 พฤษภาคม 64   View : 120