ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งศูนย์บริการช่วงสงกานต์


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งศูนย์บริการช่วงสงกานต์

โพสโดย : กิตยาภรณ์   วันที่ : 9 เมษายน 65   View : 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม (สถ.ศพด.1) ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  (ดู 538)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านนาตะแบง2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  (ดู 525)
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558  (ดู 542)
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม (สถ.ศพด.1) ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558  (ดู 481)
โครงการขุดลอกห้วยแล้งตอนกลาง หมู่ที่ 2  (ดู 429)
โครงการ ขุดลอกสระหนองหลง บ้านผาขาม หมู่ที่ 3  (ดู 435)
โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  (ดู 422)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :