ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสมบัตร-นานายบุญศรีหมู่ที่ 3 บ้านผาขาม


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสมบัตร-นานายบุญศรีหมู่ที่ 3 บ้านผาขาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนานายสมบัตร-นานายบุญศรีหมู่ที่ 3 บ้านผาขาม
โพสโดย :   วันที่ : 30 สิงหาคม 64   View : 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม (สถ.ศพด.1) ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  (ดู 388)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านนาตะแบง2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  (ดู 373)
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558  (ดู 389)
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม (สถ.ศพด.1) ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558  (ดู 326)
โครงการขุดลอกห้วยแล้งตอนกลาง หมู่ที่ 2  (ดู 283)
โครงการ ขุดลอกสระหนองหลง บ้านผาขาม หมู่ที่ 3  (ดู 288)
โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3  (ดู 283)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :