ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.


ออนไลน์ : 19

Gallery :: ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.

ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ.!!!! 6 มกราคม  2565 ที่ผ่านมา นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีฯ นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ กองช่างและสำนักปลัดฯ นำเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ซึ่งได้รับเรื่องร้องทุกข์จากทางประชาชน หมู่  2​ เทศบาลตำบลภูวงจึงออกดำเนินการซ่อมแซมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ : 6 มกราคม 65   View : 11