ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนในแต่ละตำบล


ออนไลน์ : 19

Gallery :: ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนในแต่ละตำบล
วันที่ 30 มกราคม 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนในแต่ละตำบล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ บ้านงิ้ว อบต.โนนยาง ทต.หนองสูงเหนือ ทต.บ้านเป้า และ อบต.หนองสูงใต้ พร้อมนี้ได้สนับสนุนเครื่องดื่ม กาแฟ ขนม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละด่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
วันที่ : 30 ธันวาคม 64   View : 19