ตัดกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจร


ออนไลน์ : 14

Gallery :: ตัดกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจร
วันที่ 8 กันยายน 2564 นายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรี นายธีรพงษ์ เพียรภูเขา ปลัดเทศบาลฯ มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรี นายบุญหลาย สาผาง เลขานุการฯ และ พ.จ.อ.ยุทธพงษ์ อุคำพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมงานป้องกันฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมตัดไม้บริเวณข้างถนนสายเศษรฐกิจเลียบภูผาขาม ตั้งแต่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นไป ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าที่ยื่นล้ำเข้ามาในถนน เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเส้นดังกล่าว โดยวันนี้เริ่มตัดพัฒนาตั้งโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ถึงสะพานข้ามห้วยบังอี่บ้านผาขาม หมู่ 3
วันที่ : 8 กันยายน 64   View : 27