เปิดโครงการอบรมลูกเสือฯ


ออนไลน์ : 18

Gallery :: เปิดโครงการอบรมลูกเสือฯ
วันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลภูวง โดยนายวิชัย จูมแพง นายกเทศมนตรีตำบลภูวง มอบหมายให้ นายราตรี สุวรรณไตรย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภันยาเสพติดและการช่วยเหลือคนจมน้ำ ณ โรงเรียนบ้านบุ่ง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง คณะครู และวิทยากร ร่วมโครงการในครั้งนี้
วันที่ : 8 กันยายน 64   View : 15