เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565


ประชาสัมพันธ์!!! งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลภูวง เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2565 โดยท่านสามารถติดต่อรับชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลภูวง โทร. 042-664960

 
โพสโดย :   วันที่ : 1 มีนาคม 65   View : 77
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :