แก้ไขประกาศและขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปฯ


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: แก้ไขประกาศและขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปฯ
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 19 มกราคม 64   View : 272
ข่าวรับสมัคร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล   (ดู 447)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล  (ดู 1446)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณกรรมการเลือกตั้งฯ  (ดู 144)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างจากสายงานฯ(นวก.พัสดุ)  (ดู 164)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล (สายงานบริหาร)  (ดู 258)
รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น 2563  (ดู 236)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (ดู 269)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :